XXVIste Lustrum Moeder Kortrijkse

Uitnodiging XXVIste Lustrum Moeder Kortrijkse-1

Uitnodiging XXVIste Lustrum Moeder Kortrijkse

Beste Erelid van Moeder Kortrijkse,

Tijdens het lustrumweekend op 28 februari en 01 maart 2015 in Leuven vieren we het 130-jarig bestaan van Moeder Kortrijkse.

In bijlage treft u de uitnodiging voor het XXVIste lustrum met het volledig programma. Tijdens de academische zitting op zondag 1 maart ontvangt de KU Leuven Moeder Kortrijkse in aanwezigheid van de rectoren Rik Torfs (KU Leuven) en Marc Depaepe (Kulak).

Gelieve uw deelname aan het lustrum uiterlijk tegen 15 februari 2015 te bevestigen op ereledenmoederkortrijkse@gmail.com. Vermeld zeker ook uw keuze van hoofdgerecht (chateaubriand of noordzeevis) bij de inschrijving voor het lustrumdiner in salons Georges.

Uw deelname is definitief vanaf de ontvangst van betaling door overschrijving op het rekeningnummer BE83 7480 1148 5715 op naam van Ereleden Moeder Kortrijkse.

Samen met de ereleden en de studenten van Moeder Kortrijkse maken we er een schitterend en stijlvol lustrum van. We kijken uit naar uw enthousiaste deelname.

Ut vivat, crescat et floreat Moeder Kortrijkse.
Ad multos annos.

 

Bart Devriese, Erevoorzitter Moeder Kortrijkse 2014-2019