Praesidium

Senior Olivier Declercq v. Diego
Vice-senior Milan Carron v. Kissak
Quaestor Léon Vander Stichele v. Junior 
Scriptor Pierre Bruneel v. Klitte
Cantor Henri Vandecasteele v. Slekke 
Garde Pierre Bruneel v. Klitte
Zedenmeester Matthias Parmentier v. Seule
Webmaster Milan Carron v. Kissak
Schachtentemmer Pierre-Henri Geldof v. Witn
Sportführer Sebastien Parmentier v. Zètan
Loveführer Pierre-Henri Geldof v. Witn
Pro-senior Henri Verhelst v.Gringo
Ex-senior Laurens Vanden Bulcke v. Puree
Commilitones  Cédric Cambien v. Gekapt
Schachten Seppe Maes v. Katte
  Jan Verstraete v. Nietn

Senior Henri Verhelst v. Gringo
Vice-senior Cyriel Danneels v. Danny
Senior West-Vlaamse Gilde Pierre Bruneel v. Klitte
Quaestor Cédric Cambien v. Gekapt
Scriptor Olivier Declercq v. Diego
Cantor Laurens Vanden Bulcke v. Puree
Garde Louis-Philippe Boret v. Drivve
Zedenmeester Matthias Parmentier v. Seule
Webmaster Matthias Parmentier v. Seule
Schachtentemmer Milan Carron v. Kissak
Sportführer Laurens Vanden Bulcke v. Puree
Loveführer Louis-Philippe Boret v. Drivve
Pro-senior Laurens Vanden Bulcke v. Puree
Ex-senior Olivier Mottrie v. DJ
Commilitones  Matthieu Vervaeke v. Fat Baxter
  Henri Vandecasteele v. Slekke
Schachten  Pierre-Henri Geldof v. Witn
  Léon Vander Stichele v. Maagd
  Sébastien Parmentier v. Zètan

MK18-19

Senior Laurens Vanden Bulcke v. Puree
Vice-senior Henri Verhelst v. Gringo
Quaestor Cyriel Danneels v. Danny
Scriptor Pierre Bruneel v. Klitte
Cantor Pierre Bruneel v. Klitte
Garde Thomas Mylle v. Goran
Zedenmeester Henri Verhelst v. Gringo
Webmaster Arthur Vander Stichele v. Devriese
Schachtentemmer Matthieu Vervaeke v. Baxter
Sportfürher Louis-Philippe Boret v.
Loveführer Matthias Parmentier v. Seule
Pro-senior Olivier Mottrie v. DJ
Ex-senior Christophe Soenen v. Kafte
Schachten Henri Vandecasteele v. Slekke
  Cédric Cambien v. Gekapt
  Olivier Declerq v. Diego
  Milan Carron v. Kissak

MK17-18

Senior Olivier Mottrie v. DJ
Vice-senior Ward Cornette v. Amadé
Quaestor Henri Verhelst v. Gringo
Scriptor Laurens Vanden Bulcke v. Puree
Cantor Henri Verhelst v. Gringo
Garde Henri Verhelst v. Gringo
Zedenmeester Arthur Vander Stichele v. Devriese
Webmaster Thomas Mylle v. Goran
Schachtentemmer Laurens Vanden Bulcke v. Puree
Sportfürher Maxim Deprez v. Flutte
Loveführer Henri Verhelst v. Gringo
Pro-senior Christophe Soenen v. Kafte
Ex-senior Louis Piette v. Danzel
Schachten Matthieu Vervaeke v. Baxter
  Pierre Bruneel v. Klitte
  Cyriel Danneels v. Danny
  Matthias Parmentier v. Seule
  Louis-Philippe Boret v. Drivve

cropped-MK171.jpg

Senior Christophe Soenen v. Kafte
Vice-senior Maxim Deprez v. Flutte
Quaestor Ward Cornette v. Amadé
Scriptor Arthur D’hondt v. Cyril
Cantor Maxim Deprez v. Flutte
Garde Harold-Jan Vanwijnsberghe v. Gargamel
Zedenmeester Karel Van Cauwenberge v. Beirke
Webmaster Karel Van Cauwenberge v. Beirke
Schachtentemmer Arthur Vander Stichele v. Devriese
Sportfürher Maximilien Vercruysse v. Dexter
Loveführer Olivier Mottrie v. Dj
Pro-senior Louis Piette v. Danzel
Ex-senior Lawrence Vandekerckhove v. Puste
Schachten Laurens Vanden Bulcke v. Puree
  Henri Verhelst v. Gringo
  Thomas Mylle v. Goran

Attachment 4 gewoon-min (1)

Senior Louis Piette v. Danzel 
Vice-senior Xavier Debruyne v. Mol
Senior West-Vlaamse Gilde Arthur D’hondt v. Cyril
Quaestor Christophe Soenen v. Kafte
Scriptor Maxim Deprez v. Flutte
Cantor Jan Lombaerts v. Vipke
Garde Arthur D’hondt v. Cyril
Zedenmeester Philip Van Haverbeke v. Carote
Webmaster Karel Van Cauwenberge v. Beirke
Schachtentemmer Maximilien Vercruysse v. Dexter
Sportfürher Harold-Jan Vanwijnsberghe v. Gargamel
Loveführer Maxim Deprez v. Flutte
Pro-senior Lawrence Vandekerckhove v. Puste
Ex-senior Michaël Van Cauwenberge v. Enzo
Schachten Olivier Mottrie v. DJ
  Arthur Vander Stichele v. Devriese
  Ward Cornette v. Amadé

2014-2015

Senior Lawrence Vandekerckhove v. Puste
Vice-senior Maxim Van Eeckhout v. Nanderen
Quaestor Louis Piette v. Danzel 
Scriptor Cyril D’hondt v. Arthur
Cantor Cyril D’hondt v. Arthur
Garde Xavier Debruyne v. Mol
Zedenmeester Mathieu Van Eeckhout v. Tjeef
Webmaster Pieter Spillebeen v. Gilbert
Schachtentemmer Maxim Deprez v. Flutte
Sportfürher Harold-Jan Vanwijnsberghe v. Gargamel
Loveführer Olivier Ghekiere v. Ploage
Pro-senior Michaël Van Cauwenberge v. Enzo
Ex-senior Ruben Grymonprez v. Combi
Commilitones Philip Van Haverbeke v. Carote
  Henri Pype v. Mobutu
  Jan Lombaerts v. Vipke
Schachten Christophe Soenen v. Kafte
  Karel Van Cauwenberge v. Beirke
  Maximilien Vercruysse v. Dexter

2013-2014

Senior Michaël Van Cauwenberge v. Enzo
Vice-senior Lawrence Vandekerckhove v. Puste
Quaestor Mathieu Van Eeckhout v. Tjeef
Scriptor Benoit Debruyne v. Munk
Cantor Piet Waelkens v. Lunte
Garde Henri Soenen v. Mario
Zedenmeester Philip Van Haverbeke v. Carote
Webmaster Pieter Spillebeen v. Gilbert
Schachtentemmer Maxim Van Eeckhout v. Nanderen
Sportfürher Anton Vanwijnsberghe v. Bassie
Loveführer Henri Pype v. Mobutu
Pro-senior Ruben Grymonprez v. Combi
Ex-senior Louis Tanghe v. Zwin
Commilitones Lionel Thienpont v. Rennie
   
Schachten Arthur Dhondt v. Cyril
  Harold-Jan Vanwijnsberghe v. Gargamel
  Jan Lombaerts v. Vipke
  Louis Piette v. Danzel 
  Maxime Deprez v. Flutte
  Olivier Ghekiere v. Ploage
  Xavier Debruyne v. Mol

2012-2013

Senior Ruben Grymonprez v. Combi
Vice-senior Piet Waelkens v. Lunte
Senior West-Vlaamse Gilde Tuur Van Loo v. Skande
Quaestor Lawrence Vandekerckhove v. Puste
Scriptor Benoit Debruyne v. Munk
Cantor Louis Tange v. Zwin
Garde Tuur Van Loo v. Skande
Zedenmeester Tuur Van Loo v. Skande
Webmaster Pieter Spillebeen v. Gilbert
Schachtentemmer Michaël Van Cauwenberge v. Enzo
Sportfürher Benoit Debruyne v. Munk
Loveführer Henri Soenen v. Mario
Pro-senior Louis Tanghe v. Zwin
Ex-senior Tom Waelkens v. Kleenex
Commilitones Anton Vanwijnsberghe v. Bassie
  Lionel Thienpont v. Rennie
  Philip Van Haverbeke v. Carote
   
Schachten Henri Pype v. Mobutu
  Mathieu Van Eeckhout v. Tjeef
  Maxim Van Eeckhout v. Nanderen

2011-2012

Senior Louis Tanghe v. Zwin
Vice-senior Benoit Debruyne v. Munk
Quaestor Tuur Van Loo v. Skande
Scriptor Henri Soenen v. Mario
Cantor Tom Waelkens v. Kleenex
Garde Lionel Thienpont v. Rennie
Zedenmeester Ruben Grymonprez v. Combi
Webmaster Lionel Thienpont v. Rennie
Schachtentemmer Anton Vanwijnsberghe v. Bassie
Sportfürher Benoit Debruyne v. Munk
Pro-senior Tom Waelkens v. Kleenex
Ex-senior Bernard D’heygere v. Leong
Commilitones Geoffrey Delbaere v. Beirnem
  Karel Folens v. Maya
  Piet Waelkens v. Lunte
   
Schachten Lawrence Vandekerckhove v. Puste
  Michaël Van Cauwenberge v. Enzo
  Pieter Spillebeen v. Gilbert
  Philip Van Haverbeke v. Carote

2010-2011

Senior Tom Waelkens v. Kleenex
Vice-senior Karel Folens v. Maya
Quaestor Louis Tanghe v. Zwin
Scriptor Benoit Debruyne v. Munk
Cantor Lionel Thienpont v. Rennie
Garde Geoffrey Delbaere v. Beirnem
Zedenmeester Piet Waelkens v. Lunte
Webmaster Benoit Debruyne v. Munk
Schachtentemmer Ruben Grymonprez v. Combi
Sportfürher Alexander D’heygere v. Spät
Loveführer Tristan Bruggeman v. Diesel
Pro-senior Bernard D’heygere v. Leong
Ex-senior Pierre-Alexis Debeir v. Zjéker
Commilitones Nathan Leroy v. Sadam
  Louis-Robert Cool v. Paco
  Thomas Van de Moortel v. Slekke
  Charles Vanhaverbeke v. Nash
  Gerard de Castro Guerra v. Zwalper
   
Schachten Anton Vanwijnsberghe v. Bassie
  Henri Soenen v. Mario
  Tuur Van Loo v. Skande

2009-2010

Senior Bernard D’Heygere v. Leong
Vice-senior Thomas Van de Moortel v. Slekke
Quaestor Charles Vanhaverbeke v. Nash
Scriptor Karel Folens v. Maya
Cantor Pierre-Alexis Debeir v. Zjéker
Garde Tristan Bruggeman v. Diesel
Zedenmeester Geoffrey Delbaere v. Beirnem
Schachtentemmer Tom Waelkens v. Kleenex
Sportfürher Charles Vanhaverbeke v. Nash
Pro-senior Pierre-Alexis Debeir v. Zjéker
Ex-senior Bart Vandevelde v. Solo
Commilitones Alexander D’heygere v. Spät
  Benjamin Talpe v. Pee
  Gerard de Castro Guerra v. Zwalper
  Louis-Robert Cool v. Paco
  Nathan Leroy v. Sadam
  Thibault Debaveye v. Uno
   
Schachten Benoit Debruyne v. Munk
  Lionel Thienpont v. Rennie
  Louis Tanghe v. Zwin
  Piet Waelkens v. Lunte
  Ruben Grymonprez v. Combi

2008-2009

Senior Pierre-Alexis Debeir v. Zjéker
Vice-senior Thomas Van Biervliet v. Baziel
Quaestor Thomas Van de Moortel v. Slekke
Scriptor Charles Vanhaverbeke v. Nash
Cantor Thibault Debaveye v. Uno
Garde Stephan Ceuterick v. Patje
Zedenmeester Nathan Leroy v. Sadam
Schachtentemmer Bernard D’Heygere v. Leong
Sportfürher Geoffrey Delbaere v. Beirnem
Loveführer Anthony Dochy v. Sméagol 
Pro-senior Bart Vandevelde v. Solo
Ex-senior Anthony Dochy v. Sméagol 
Commilitones Benjamin Talpe v. Pee
  Benoît D’heygere v. Samson
  Jean-Louis Samain v. Bullinge
  Karel Callens v. Stroale
  Louis-Robert Cool v. Paco
  Michaël Mullie v. Wesley
  Tom Degels v. Gaby
  Tom Derumeaux v. Tangie
   
Schachten Karel Folens v. Maya
  Gerard de Castro Guerra v. Zwalper
  Tom Waelkens v. Kleenex
  Tristan Bruggeman v. Diesel
Feut Alexander D’heygere v. Spät

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Senior Bart Vandevelde v. Solo
Vice-senior Michaël Mullie v. Wesley
Senior Seniorum Anthony Dochy v. Sméagol 
Quaestor Tom Derumeaux v. Tangie
Scriptor Thomas Van Biervliet v. Baziel
Cantor Karel Callens v. Stroale
Garde Thibault Debaveye v. Uno
Zedenmeester Matthias Merlin v. Beuh
Schachtentemmer Louis-Robert Cool v. Paco
Sportfürher Anthony Dochy v. Sméagol 
Loveführer Benoît D’heygere v. Samson
Pro-senior Thomas Van Biervliet v. Baziel
Ex-senior Anthony Dochy v. Sméagol 
Commilitones Céderic Messiaen v. Shoarma
  Gilles Lietaer v. Remspoor
  Gregory Devroe v. Ambetanten
  Jean-Louis Samain v. Bullinge
  Stephan Ceuterick v. Patje
  Tom Degels v. Gaby
   
Schachten Benjamin Talpe v. Pee
  Bernard D’Heygere v. Leong
  Charles Vanhaverbeke v. Nash
  Geoffrey Delbaere v. Beirnem
  Nathan Leroy v. Bobienetje
  Pierre-Alexis Debeir v. Zjéker
  Thomas Van de Moortel v. Slekke

2006-2007

Senior Thomas Van Biervliet v. Baziel
Vice-senior Matthias Merlin v. Beuh
Senior West-Vlaamse Gilde Anthony Dochy v. Sméagol 
Quaestor Tom Derumeaux v. Tangie
Scriptor Karel Callens v. Stroale
Cantor Bart Vandevelde v. Solo
Garde Anthony Dochy v. Sméagol 
Zedenmeester Benoît D’heygere v. Samson
Schachtentemmer Michaël Mullie v. Wesley
Sportfürher Gregory Devroe v. Ambetanten
Loveführer Bart Vandevelde v. Solo
Pro-senior Anthony Dochy v. Sméagol 
Ex-senior Michel Demoor v. Turk
Commilitones Céderic Messiaen v. Shoarma
  Gilles Lietaer v. Remspoor
  Jean-Louis Samain v. Bullinge
  Thibault Debaveye v. Uno
  Tom Degels v. Gaby
   
Schachten Louis-Robert Cool v. Wiewie
  Stephan Ceuterick v. Patje
Senior Anthony Dochy v. Sméagol 
Vice-senior Bart Vandevelde v. Solo
Quaestor Thomas Van Biervliet v. Baziel
Scriptor Michaël Mullie v. Wesley
Cantor Gilles Lietaer v. Remspoor
Garde Céderic Messiaen v. Shoarma
Zedenmeester Gregory Devroe v. Ambetanten
Schachtentemmer Matthias Merlin v. Beuh
Sportfürher Benoît D’heygere v. Samson
Pro-senior Michel Demoor v. Turk
Ex-senior Carl Defuster v. Liefde
Commilitones Jean-Louis Samain v. Bullinge
  Lukas Vandromme v. Tremor
  Tom Degels v. Gaby
  Tom Derumeaux v. Tangie
   
Schachten Karel Callens v. Stroale
  Thibault Debaveye v. Uno
Senior Michel Demoor v. Turk
Vice-senior Gilles Lietaer v. Remspoor
Quaestor Anthony Dochy v. Sméagol 
Scriptor Benoît D’heygere v. Samson
Cantor Ludovic Dochy v. Penske
Garde Alexander Stammen v. Kwebbel
Zedenmeester Gilles Lietaer v. Remspoor
Schachtentemmer Jean-Louis Samain v. Bullinge
Sportfürher Michel Lawaisse v. Monchichi
Pro-senior Carl Defuster v. Liefde
Ex-senior Ludovic Dochy v. Penske
Commilitones Lukas Vandromme v. Tremor
  Michel Mertens v. Spok
  Tom Degels v. Gaby
   
Schachten Bart Vandevelde v. Solo
  Céderic Messiaen v. Shoarma
  Gregory Devroe v. Ambetanten
  Matthias Merlin v. Beuh
  Michaël Mullie v. Wesley
  Thomas Van Biervliet v. Baziel
  Tom Derumeaux v. Tangie
Senior Carl Defuster v. Liefde
Vice-senior Alexander Stammen v. Kwebbel
Quaestor Gilles Lietaer v. Remspoor
Scriptor Michel Demoor v. Turk
Cantor Lukas Vandromme v. Tremor
Garde Wauthier Debode v. Joske
Zedenmeester Michel Mertens v. Spok
Schachtentemmer Tom Degels v. Gaby
Sportfürher Ludovic Dochy v. Penske
Pro-senior Ludovic Dochy v. Penske
Ex-senior Frédéric Merlin v. Tamagotchi
Commilitones Bram Vanzieleghem v. Sletske
  Michel Lawaisse v. Monchichi
   
Schachten Anthony Dochy v. Sméagol 
  Benoît D’heygere v. Samson
  Jean-Louis Samain v. Bullinge
Senior Ludovic Dochy v. Penske
Vice-senior Wauthier Debode v. Joske
Quaestor Carl Defuster v. Liefde
Scriptor Thomas Maes v. Sprot
Cantor Thomas Maes v. Sprot
Garde Matthias Vandorpe v. Lekstok
Zedenmeester Matthias Vandorpe v. Lekstok
Schachtentemmer Alexander Stammen v. Kwebbel
Sportfürher Alexander Stammen v. Kwebbel
Pro-senior Frédéric Merlin v. Tamagotchi
Ex-senior Joseph Lano v. Chouffleur
Commilitones Bram Vanzieleghem v. Sletske
  Michel Lawaisse v. Monchichi
  Samuel De Jaegere v. Asma
  Stefaan Verhamme v. Foane
  Xavier Hellin v. Frosti
   
Schachten Gilles Lietaer v. Remspoor
  Lukas Vandromme v. Tremor
  Michel Demoor v. Turk
  Michel Mertens v. Spok
  Tom Degels v. Gaby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *