Uitnodiging nieuwjaarsreceptie: 18 december 2022 om 11u in de Mart

Goede tradities zijn er om in ere te houden. Sinds 2001 vindt de nieuwjaarsreceptie van Moeder Kortrijkse plaats in “de Mart” te Harelbeke, waar we zoals steeds verwelkomd worden door Maître Bart en zijn team. De enige spelbreker was corona, die de edities 2020 en 2021 verhinderde. Het wordt dus een blij weerzien in 2022! Op zondag 18 december 2022 om 11u bent u, samen met uw partner, van harte welkom om het glas te heffen op een gezond en gelukkig 2023! Tijdens de sfeervolle nieuwjaarsreceptie kijken we uit naar de voorstelling van het nieuwe praesidium én de nieuwe schachten van ons Moeder. Het erecomité biedt u met genoegen deze nieuwjaarsreceptie aan! De ereleden die dit wensen kunnen omstreeks 13u aan tafel aanschuiven voor een gezellige en gastronomische lunch. Voor deze lunch dienen we minstens met een 30-tal personen te zijn.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *